Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2020

01:30
Już nigdy po raz drugi nie umrę tak lekko
— Wisława Szymborska
Reposted fromhrafn hrafn viablackheartgirl blackheartgirl
01:29
1907 2078
Reposted fromgrobson grobson viablackheartgirl blackheartgirl
01:23
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia vianyaako nyaako
01:23
8737 c0e1 500
Reposted fromoll oll vianyaako nyaako

January 01 2020

11:54

December 21 2019

20:44
Święta nie muszą być perfekcyjne - ważne, by wypełnić je przyjaciółmi, rodziną, szczęściem i dobrą wolą.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
20:44
Szczęśliwi ludzie piją kawę i czytają książki.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
20:43
5047 5cd4
20:43
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
20:43
8100 7d32

December 20 2019

17:12
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxsneakyx xsneakyx
17:12
9274 1af0 500
Reposted fromsavatage savatage viaBalladyna Balladyna

December 12 2019

22:29
Zostań, nie powiem Ci, że to miłość. Chociaż jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.
— Kortez
Reposted fromzoou zoou via12czerwca 12czerwca

December 04 2019

23:46

   znowu nadchodzi zły czas. zimna kawa, smutne piosenki. rozpierdol totalny, brak motywacji i siły. a tyle jest do zrobienia. 

bad time= bedtime.  

zakopać się w łóżku na 7 dni. przeczekać. może pomoże. chciałabym.

— 12.12 zły dzień na cokolwiek
Reposted fromserowa serowa via12czerwca 12czerwca
23:44
23:43
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
21:22
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
21:21
Nagle mnie dopada.
Ochota na kakao, budyń i koc. Na smutne powieści i smutniejsze filmy. Na depresje i żale, te małe i duże.

Na wspomnienia o ludziach, dla których jest miejsce w moim życiu. Czekają na nich ciepłe fotele.
Puste.

Nagle mnie dopada.
Zimowy humor. W ciepły letni dzień.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie via12czerwca 12czerwca

November 26 2019

01:49
4648 7ba3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via100suns 100suns
01:45
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl