Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

13:05
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxsneakyx xsneakyx
13:05
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxsneakyx xsneakyx
13:05
1843 7494 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianyaako nyaako
13:04
1088 8796 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaBalladyna Balladyna
13:00
Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na ciebie. Tylko dla mnie.


— Karen Marie Moning
Reposted fromorchis orchis viaxsneakyx xsneakyx
12:43
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaBalladyna Balladyna
12:43
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viaBalladyna Balladyna
12:43
1583 d898
Reposted frommisza misza viaBalladyna Balladyna
12:42
4567 993e 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaBalladyna Balladyna
12:41
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
12:41
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viatobecontinued tobecontinued

August 17 2019

03:07
1661 d2a3 500
Reposted fromnutt nutt vianyaako nyaako
03:07
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile vianyaako nyaako

August 05 2019

23:47
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaviolet-hill violet-hill

July 30 2019

18:42
1610 e25b 500
Reposted fromgrobson grobson viablackheartgirl blackheartgirl

July 29 2019

18:27
5616 175d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaToshi Toshi

July 23 2019

23:50
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
23:47
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaspokodama spokodama

July 16 2019

23:21
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viablackheartgirl blackheartgirl
23:21
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl