Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

16:51
Nie umiem mówić, mogę tylko czuć.
— Kurt Cobain, Dzienniki
16:51

Jak to działa?

1. Nie jestem głodna = Głodzę się

2. Jest okej, po prostu jestem zmęczona = Czuję się okropnie, pomóż mi

3. Czuję się lepiej = Jest strasznie, ale nie chcę Cię martwić

4. Proszę, idź, nie przejmuj się = Pokaż, że Cię obchodzę

5. To nic takiego = To gówno mnie niszczy od środka

6. Wszystko jest dobrze = Wszystko jest tak cholernie ciężkie i chcę umrzeć

Reposted fromZiomeczek Ziomeczek vianyaako nyaako

April 20 2018

18:20
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viablackheartgirl blackheartgirl

April 19 2018

18:33
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
18:30
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl

April 17 2018

17:11
16:31
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran viablackheartgirl blackheartgirl
16:08
8606 af95 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
16:07
Powiedz mi kim  jestem. 
Reposted fromPicki91 Picki91 vianyaako nyaako
16:06
5484 f2bd 500
16:05
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

April 14 2018

16:35
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
16:35
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viablackheartgirl blackheartgirl
16:35
4905 8dca
16:34
16:34
2001 0b43 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
15:58

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
15:58
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw

April 08 2018

21:01
20:59
1488 e25e
Reposted fromosaki osaki viaschulz23 schulz23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl