Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

20:14
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
20:14
 
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
20:14
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
19:33
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBalladyna Balladyna
19:33
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaBalladyna Balladyna
19:32
6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaBalladyna Balladyna
19:32
7157 a096
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBalladyna Balladyna
19:32
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaBalladyna Balladyna
18:58
5637 b446
Reposted frompastelowe pastelowe viablackheartgirl blackheartgirl
18:58
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
18:57
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.
18:56
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
18:56
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
18:55
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viatobecontinued tobecontinued
18:55
18:55
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
18:54
18:54
Wszyscy nosimy blizny z przeszłości, kimkolwiek jesteśmy. Nieusuwalne tatuaże wryte w skórę.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca

August 03 2018

18:23
9105 32e6
18:22
4628 fbdf
Reposted fromsummerkiss summerkiss viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl